Lietuviškai | English | Русский
Molėtų raj.
Inturkės seniūnija
Bučeliškės km., Bučeliškės 16
33166 Molėtų raj., Lietuva
8-383-52092
El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt
NAUJIENOS Darbo metodai, vidaus tvarka PARTNERIAI
naujienų archyvas
AMBULATORINĖ PAGALBA (ANTRINĖ IR TRETINĖ PREVENCIJA)
 

Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos bendruomenės specialistai teikia ambulatorinę pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybės nuo narkotikų, alkoholio ir kitų psichiką veikiančioms medžiagų ligomis:

1. Konsultuoja pacientus, priklausomus nuo narkotikų, alkoholio (sergantys priklausomybe narkotikams paprastai yra priklausantys ir nuo alkoholio).

2. Atlieka būtiną medicininį tyrimą. Įvertina paciento fizinę ir neurologinę būkles, diagnozuoja priklausomybės susirgimus, vadovaujasi tarptautine ligų klasifikacija (TLK - 10).

3. Konsultuoja asmenis, vartojančius narkotikus, kurie yra infekuoti ŽIV, serga AIDS, tuberkulioze, C hepatitu ir kitais somatiniais ir psichiniais susirgimais. Siunčia juos į atitinkamas gydymo įstaigas medicininei pagalbai.

4. Pacientai, sergantys priklausomybės ligomis, supažindinami su šiuolaikinėmis gydymo ir reabilitacijos programomis bei jų tikslais.

5. Motyvuoja pacientus gydymui ir reabilitacijai.

6. Įvertinę pacientų fizinę ir neurologinę būkles siunčia juos stacionariam gydymui, detoksikacijai, metadono ar kitoms programoms. Nukreipia reabilitacijai į priklausomybių reabilitacijos centrus, trumpalaikės intensyvios edukacijos-terapijos programas: pvz., “Minesotos programa”.

7. Psichiatras, psichologas ir socialinis darbuotojas sudaro individualią kiekvienam asmeniui gydymo ir reabilitacijos programą. Motyvuoja pacientus programos realizavimui.

8. Palaiko ir skatina klientus įsitraukti į AA ir NA judėjimus. Skatina priklausomus asmenis burti psichologinės savitarpio pagalbos grupes.

9. Konsultuoja pacientų artimuosius, teikia jiems būtiną psichoterapinę pagalbą. Motyvuoja juos įsitraukti į ALANON ir ALATEEN (nuo narkotikų priklausomų asmenų artimųjų savitarpio pagalbos grupės) judėjimus.

10. Po kliento reabilitacijos kurso rengia socialinės integracijos programas, motyvuoja tolesniam blaiviam, socialiam bei savarankiškam gyvenimui, teikia palaikomąją psichoterapiją.

11. Atlieka savalaikę krizių intervenciją.

12. Palaiko nuolatinį ryšį su kitomis priklausomybės ligų įstaigomis keičiantis informacija apie teikiamas paslaugas bei galimybes jomis pasinaudoti.

13. Palaiko ryšį su kitomis įstaigomis, teikiančiomis medicininę, psichologinę, socialinę ir kt. pagalbą sergantiesiems priklausomybės ligomis.

14. Atlieka antrinę ir tretinę profilaktiką priklausomų asmenų tarpe.

atgalREMĖJAI
  
mus taip pat galite rasti socialinio tinklo facebook profilyje:
Nugalėtojų akademija
  © 2019 "NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA". Visos teisės saugomos.