Lietuviškai | English | Русский
Molėtų raj.
Inturkės seniūnija
Bučeliškės km., Bučeliškės 16
33166 Molėtų raj., Lietuva
8-383-52092
El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt
NAUJIENOS Darbo metodai, vidaus tvarka PARTNERIAI
naujienų archyvas
GYDYMO METODAI
 

1. Edukacija priklausomybių tematika. Užsiėmimų metu bendruomenės gyventojai susipažįsta su priklausomybės ligomis ir jų dėsningumais, mokosi atpažinti ligos atkryčio simptomus, kaip su jais susitvarkyti ir išvengti atkryčio, kuria bendras ir individualias gelbėjimosi nuo atkryčio bendruomenėje ir už jos ribų programas.


2. Grupinė psichoterapija. Grupių metu bendruomenės nariai mokosi susitapatinti su liga, stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos, mokosi susitapatinti su kitais žmonėmis, spręsti iškilusius tarpusavio nesutarimus ir atsižvelgti į kitų žmonių jausmus. Taip pat mokosi asertyvaus elgesio.


3. Individuali psichoterapija ir konsultavimas. Su psichologo arba psichoterapeuto pagalba bendruomenės nariai mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimų, bei vykdyti asmeninę sveikimo ir vystimosi programą. Formuojama ir stiprinama paciento motyvacija tolesnei reabilitacijai.


4. Savarankiškas darbas su savimi (autoterapija). Tokio darbo metu bendruomenės nariai asmeniškai vykdo terapines užduotis. Taip pat mokosi savistabos bei savianalizės įgūdžių: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius. Taip klientai mokosi atsakyti už savo fizinę ir dvasinę būseną.


5. Sveikos šeimos taisyklės. Terapinėje bendruomenėje laikomasi sveikos šeimos taisyklių, o tai reiškia, kad kiekvienas žmogus gyvena saugioje ir emocinį palaikymą skatinančioje aplinkoje bei yra pats skatinamas kurti tokią aplinką ir laikytis sveiko bendravimo taisyklių.


6. Svečių valandos (penktadieniais 15:00 – 17:00). Sudaroma galimybė bendruomenėje gyvenantiems asmenims neatitrūkti nuo visuomeninio gyvenimo, mokytis blaiviai bendrauti su nepažįstamais žmonėmis.


7. Terapinės išvykos į namus (terapinės atostogos). Tokių išvykų metu bendruomenės klientai ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.


8. Terapinės stovyklos. Jų metu bendruomenės nariai mokosi turiningai ir blaiviai leisti laisvalaikį už įprastos reabilitacijos įstaigos teritorijos.


9. Butai arba bendrabučiai adaptacijai. Svarbi reabilitacinės programos dalis – savarankiškas bendruomenės narių gyvenimas integracijos į visuomenę metu. Todėl programą baigiantys asmenys gyvena atskirai nuo likusios bendruomenės tam tikslui skirtuose butuose arba bendrabučiuose ir mokosi savarankiškai (tik su minimalia personalo pagalba) tvarkyti savo buitį.


10. Anoniminiai susirinkimai. Anoniminių Alkoholikų (AA) ar Narkomanų Anonimų (NA) filosofija, jų gyvenimo būdas ir idėjos yra nepaprastai svarbios asmeniui, siekiančiam nustoti vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Dėl to, siekdami padėti klientams išlaikyti bendruomenėje įgytus blaivo gyvenimo įgūdžius, skatindami ieškoti naujų socialinių ryšių bei semtis blaivaus gyvenimo patirties, bendruomenėje yra pritaikyta Anonimų filosofija, yra organizuojamos Anonimų grupės ir klientai bent vieną kartą per savaitę lanko Anonimų susirinkimus už bendruomenės ribų.

atgalREMĖJAI
 

 
mus taip pat galite rasti socialinio tinklo facebook profilyje:
Nugalėtojų akademija
  © 2019 "NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA". Visos teisės saugomos.