Lietuviškai | English | Русский
Molėtų raj.
Inturkės seniūnija
Bučeliškės km., Bučeliškės 16
33166 Molėtų raj., Lietuva
8-383-52092
El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt
NAUJIENOS Darbo metodai, vidaus tvarka PARTNERIAI
naujienų archyvas

 
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Svarbiausius klausimus sprendžia terapinės bendruomenės susirinkimas, kuriame dalyvauja darbuotojai ir besigydantys priklausomi asmenys. Bendruomenės susirinkimas sprendžia pagrindinius bendruomenės veiklos klausimus (pvz., naujo nario priėmimas, bendruomenės nario perėjimas į tolesnę gydimosi fazę, bendruomenės prezidento rinkimai ir pan.). Tokie susirinkimai vyksta nustatytu laiku arba atsiradus neatidėliotinam reikalui. Taip pat tokį susirinkimą gali sušaukti prezidentas kilus bet kokiai rimtai problemai – esant svarbiam bendruomenės vidaus taisyklių pažeidimui, kilus dideliam konfliktui ar kitais panašiais neatidėliotinais klausimais.

Paprastai tokių susirinkimų metu sprendimas priimamas kiekvienam bendruomenės nariui išsakius savo nuomonę. Sprendimas priimamas balsuojant darbuotojams ir klientams balsų dauguma, bendruomenės prezidento nuomonė ir balsas yra lemiamas.

Tam tikrais atvejais bendruomenės gyventojai gali priiminėti destruktyvius sprendimus, o jų balsų gali būti daugiau negu darbuotojų. Kadangi personalas yra atsakingas už bendruomenėje vykstančius terapinius procesus, todėl bendruomenės vadovas turi išimtinę teisę pakeisti bendruomenės susirinkimo metu priimtus sprendimus.

atgalREMĖJAI
 


 
mus taip pat galite rasti socialinio tinklo facebook profilyje:
Nugalėtojų akademija
  © 2019 "NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA". Visos teisės saugomos.