Lietuviškai | English | Русский
Molėtų raj.
Inturkės seniūnija
Bučeliškės km., Bučeliškės 16
33166 Molėtų raj., Lietuva
8-383-52092
El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt
NAUJIENOS Darbo metodai, vidaus tvarka PARTNERIAI
naujienų archyvas
PAGRINDINĖS BENDRUOMENĖS KLIENTŲ PAREIGOS
 

Siekiant išugdyti atsakomybės jausmą bei lavinti sudėtingus bendravimo įgūdžius, tokius kaip vadovo – pavaldinio santykiai, terapinėje bendruomenėje taip pat yra įvestos tam tikros aiškiai apibrėžtos hierarchinės pareigos, kurias kiekvienas klientas palaipsniui užima. Šiomis pareigomis reabilitacijos kurso eigoje bendruomenės nariams nuolatos yra suteikiama vis didėjanti atsakomybė už savo ir kitų bendruomenės gyventojų gerovę.


Viena tokių pareigų yra bendruomenės šeimininkas, kuris turi ganėtinai daug atsakingų užduočių, pvz.: prižiūrėti dienotvarkės ir elgesio taisyklių laikymąsi. Darbo metu jis paskirsto darbus ir patikrina jų atlikimą. Atėjus miego laikui bendruomenės šeimininkas patikrina, ar visi asmenys savo lovose, ir ryte juos dienotvarkėje numatytu laiku prikelia. Šios pareigos vienos savaitės laikotarpiui iš eilės skiriamos visiems klientams, išskyrus esančius pirmoje reabilitacijos fazėje. Užimdamas šias pareigas asmuo mokosi būti atsakingas už save ir už kitus, taipogi susidoroti su įvairiomis atsakingų sprendimų reikalaujančiomis situacijomis.


Pačios svarbiausios gydymo metu užimamos pareigos yra bendruomenės prezidento pareigos. Prezidentu gali būti bendruomenės narys, esantis antroje arba trečioje reabilitacijos fazėje. Prezidentą renka bendruomenės susirinkimas slaptu balsavimu dviejų mėnesių laikotarpiui. Tai labai atsakingos pareigos, nes, kylant konfliktams, prezidentas turi teisę siūlyti nutraukti sutartį su dažnai nusižengiančiu klientu ir rekomenduoti pašalinti jį iš bendruomenės. Taipogi ginčytinose situacijose prezidento žodis yra lemiamas. Einantis šias pareigas žmogus mokosi būti atsakingas už daugelį žmonių, kadangi nuo jo sprendimų labai priklauso terapinės bendruomenės narių gyvenimas. Taip pat prezidentas yra atsakingas už bendruomenės iždą, kurį sudaro pačių bendruomenėje besigydančių asmenų sukaupti pinigai. Šie pinigai yra naudojami bendriems bendruomenėje besigydančių žmonių tikslams – gimtadienių dovanoms ir kitoms šventėms, kultūriniams renginiams ir pan. Dalis šių pinigų tenka virtuvės šeimininkui, kuris už juos turi paįvairinti bendruomenės kasdienį valgiaraštį. Prezidento pareigas užimantis klientas mokosi atsakingai elgtis su pinigais ir tinkamai planuoti, kaip juos išleisti. Kas savaitę prezidentas bendruomenei pateikia bendrą finansinį bendruomenės balansą.

atgalREMĖJAI
 

 
mus taip pat galite rasti socialinio tinklo facebook profilyje:
Nugalėtojų akademija
  © 2019 "NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA". Visos teisės saugomos.